Jeugdbrandweer Amstelveen

Login

Youtube-kanaal


Op Youtube bekijken


Wie zijn wij?


 

Jeugdbrandweer Amstelveen is opgericht in 1985 als kweekvijver voor Kazerne Amstelveen. Kazerne Amstelveen is de enige kazerne binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland met een jeugdbrandweer.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

Wie zijn wij?Bij de jeugdbrandweer leer je de basis van het brandweervak. Hierbij moet je denken aan het uit- en oprollen van slangen, het inschatten van een brand en het redden van slachtoffers. Deze kennis wordt overgebracht door ervaren brandweermensen en wordt daarna toegepast in de praktijk.

Wie zijn wij?Naast de oefeningen en de theorieavonden worden er ook uitstapjes georganiseerd. Zo gaan van tijd tot tijd kijken op een andere kazerne of brengen we een bezoekje aan de alarmcentrale. Ook gaan we één keer per jaar op kamp om elkaar beter te leren kennen. Tijdens dat kamp wordt de groep hechter, dat is erg belangrijk. Want vertrouwen is de basis van een goed brandweerteam.

De jeugdbrandweer is niet inzetbaar voor echte brand en wordt dus niet naar meldingen gestuurd. We oefenen nooit met echt vuur, maar met knetterkasten en lichtslangen. Zo proberen we een brand goed te simuleren. We hebben dus ook geen ademlucht nodig, waar we dus ook niet mee oefenen.

Oefenavond

Iedere dinsdagavond (van 19.30 tot 21.00) oefenen wij op de brandweerkazerne in Amstelveen. Nadat we hebben opgesteld kan het zo zijn dat we naar het leslokaal gaan om theorie te behandelen. Maar het kan ook zo zijn dat we onze pakken aantrekken en een avond hard gaan oefenen.
Wie zijn wij?Tijdens het oefenen maken wij gebruik van een eigen voertuig, dat sinds eind 2007 in onze handen is. Nadat de auto beschikbaar kwam hebben een aantal leden samen met de leiding hard gewerkt om de autospuit klaar te maken voor gebruik. Vanaf dat moment hebben wij ook beschikking over onze eigen HogeDruk-haspels, zodat we daar zo nu en dan mee kunnen oefenen. De autospuit heeft het nummer '3235' maar wordt door de leden nog vaak '609' genoemd, naar de oude naam.

Tijdens het oefenen spelen we met zes mensen per team. De bedoeling van de inzet is dat er met het gehele team geprobeerd wordt om de brand te blussen, die brand is uiteraard fictief (lichtslangen en vlammenborden).

Junioren en Aspiranten

Wie zijn wij?Landelijk is er besloten dat we de leden indelen in twee teams: de junioren en de aspiranten.
Het juniorenteam bestaat uit alle leden tot zestien jaar. In dit team wordt alleen geoefend met Lage Druk. Als je zestien bent stroom je door naar de Aspiranten. In dat team blijf je tot en met het jaar waarin je achtien wordt. Hier wordt geoefend met zowel Lage als Hoge Druk. Zodra je doorstroomd naar dat team wordt je kennis dus uitgebreid met een nieuwe blustechniek.
Nadat je achtien bent geworden is er bij de Jeugdbrandweer in principe geen plaats meer voor je, het is dan de bedoeling dat je (als je dat wilt) gaat solliciteren bij een brandweerkorps.

De kring


Nederland is ingedeeld in verschillende veiligheidsregio's, waaronder de beroeps- en vrijwilligebrandweer vallen. Maar de Jeugdbrandweer in onze omgeving werkt intensief samen in een kring. Met de korpsen uit deze kring spelen we aparte, regionale wedstrijden en sluiten we het seizoen elk jaar gezellig af met een grote eindoefening. In deze kring bevinden zich, naast Amstelveen, de volgende korpsen:

Badhoevedorp

Zeemanlaan 50
1171 BD Badhoevedorp
Website: www.brandweer.badhoevedorp.com
Oefenavond op maandag van 18.45 tot 20.30 uur.

Heemstede-Bennebroek

Nijverheidsweg 42
2102 LL Heemstede
Website: www.brandweerheemstede.nl
Oefenavond op maandag van 19.30 tot 21.00 uur.

Hillegom

Weerlaan 20
2181 HH Hillegom
Website: www.brandweerhillegom.nl
Oefenavond op maandag van 19.00 tot 20.30 uur.

Lisserbroek

Lisserweg 720
2165 AV Lisserbroek
Website: http://www.brandweerlisserbroek.nl
Oefenavond op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur.

Rijsenhout

Schouwstraat 11
1435 KL Rijsenhout
Oefenavond op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Texel

Pontweg 102
1791 LB Den Burg
Oefenavond op dinsdag van 18.45 tot 20.30 uur.

Halfweg-Zwanenburg

Beatrixstraat 2
1165 GK Halfweg
Oefenavond op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.